משק גולדרינג, ת.ד 356 מושב בצרה

טלפון: 09-8808878
 biba.baby.israel@gmail.com