צור יגאל, כביש 444, ישראל

טלפון: 09-7488899
 biba.baby.israel@gmail.com